Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev august-2007

 


Hallo alle venner!

Hilser dere alle med Guds nåde og fred i heimen. Får begynne med denne hilsenen til deg i dag. Det er jo en vanlig hilsen som står i bibelen og en god velsignelse og et godt håp og ønske fra meg til deg, at du kjenner freden og hvet om nåden som er fra Gud i hverdagen din.
Det er godt å tenke på at nåden er ny hver dag. Vi får begynne på nytt, har nye muligheter og hva vil dagen bringe?
Jeg ber om morgenen til min gode Far; takk for dagen i dag, takk for nye muligheter, takk for ny nåde. Om alt ikke ble slik som det skulle i går, så er det nye muligheter å hente for deg i dag. For i dag er dagen. Vi bør gripe den og gjøre noe md den. Bruke den til det beste. Være forberedt på hva som kan skje. Være klar, på en måte.
Det er sikkert noe du kan bidra med i dag. ”Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver.”Rom.12.6. Ja tenk å få fungere i nåden, med den nåde som Gud gir. Det må jo bare bli fruktbart. Når Gud gir deg å virke etter hans tanke og vilje, så må det bare bli bra. Og så kan vi fraskrive oss alt, for alt virker til det gode for den som elsker Herren. Ikke ver redd for å gå med det Gud har gitt deg. Du duger og er bra nok til det Han har kallet deg til å være.
”Alt etter den nåde som er oss gitt.” ”Det er forskjell på nådegaver..”1Kor.12.4. og 1.Pet.4.10, ”Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.” Hva får oss til å virke i nåden?
Jo; Guds kjærlighet!
For NÅDE betyr at Gud har elsket oss uten grunn i oss selv, for Jesu skyld, Rom.3.24, og vi er i alle ting avhengig av denne kjærligheten/ nåden og vil med det virke for Ham. Det driver oss til å virke. Barmhjertighet er også der i nådebegrepet.
Tenk for en enorm kjærlighet Gud har for verden, at Han gav det kjereste Han hadde, for at vi skulle få del i Han. Dette er bare av nåde, at vi har fått del i Kristus. Fantastisk. Jeg er så imponert over hva vi får være med på. Grunn litt på det jeg har skrevet til deg. For det er så stort dette verket som Gud har oss latt oss få del i. Og det beste med det er at vi slipper å føye til noe som helst. For alt er gjort ferdig for at vi skal kunne gå like inn i det. Og takk og pris for det. Det kommer ikke ann på hverken deg eller meg.
Vi ser utallige eksempler i Bibelen om folk som roper på nåde til Gud og Jesus. Gud går ikke forbi et rop om hjelp. Han ser til deg og hva du trenger. Hva vil du Jesus skal gjøre for deg i dag? Be til Han og Han vil svare. Bank på til Han, og Han vil lukke opp. Let etter Han og du skal finne Han........
Nådens primære gave er syndenes forlatelse og umiddelbart samfunn med Gud, evig liv.
Å være en kristen vil si” å ha del i nåden” Fil 1.7. Å falle fra kristenstanden er ”å falle ut av nåden” Gal.5.4. Se til at ingen faller ut av nåden.....
Ha en nådefull og velsignet dag i Jesu Navn.
Fra mitt hjerte, Kari