Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev Januar-2007

 

Så er vi allerede i år 2007. Tenker på dette og innser at det er virkelig 18 år siden jeg blei født på ny!!! En stor dag var det for meg. Det er alltid fest når en synder innser sin elendighet og vender om fra sin gale vandring. En hjertens omvendelse og ikke minst sinnets fornyelse. Tenk å bli fornyet i sinnet. Det er en stor oppgave for vår gode Far. Men heldigvis klarer Han det også. Han som er allmektig, som har skapt alle ting. Men Han har gitt meg fri vilje i dette livet, det er ikke av tvang. Mange ganger skulle jeg ønske jeg slapp å gå egne veger som jeg som ofte gjør. Men det er godt å oppdage at ”dette” ikke er vegen for meg. Kor ofte er ikke det slik, tar oss en liten tur på egne bein, til vi innser at dette ikke er den vegen Han har staket ut for oss. Det har vert noen rundturer for meg. Jeg har ganske sterk vilje, men den må bli brukt på den rette måten. Den har vert god å ha, men som sagt bli brukt på den rette måte.

Efeserne 4,22” Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye mennesket, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten”. I Kolosserne står det også at ”vi skal ikle oss det nye menneske, det som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde”. Det er ikke forskjell på noen av oss-”Kristus er alt og i alle”.” Vårt sinn skal fornyes dag for dag”.2Kor.4,16.
Så mist ikke motet du som kanskje tenker at det har helt gått i stå for deg.

Hva har jeg fått utrettet i disse 18 årene? Ja det vet bare han som ser hver en bevegelse vi gjør og hver en tanke vi har. Du som jobber i det sjulte skal lønnes i det åpenbare.Så bare fortsett å være den du er, for han former deg hver dag. Det gikk noen år før jeg fant ut at Gud egentlig ville ha meg slik jeg var. Uten å kave eller å lage meg til for noen. Jeg var bare meg, og Gud er glad i denne jenta akkurat slik som jeg er. Det er veldig befriende. Det har vert noen justeringer underveis, men hva er vel det. Tenk å få bli fornyet etter sin skapers bilde. Når vi ser på nyfødte, ser folk alltid på hvem barnet ligner på. Men jeg er så takknemlig for at jeg ikke er lik noen andre enn Min Gode Far i himmelen. Han som er skaper av all den skjønnhet som en kan tenke seg. Da er ikke litt skavanker her og der, rynker, kjøyner og hengegreier noe å bry seg med. Sinnets fornyelse!!!

Om du har tunge tanker om deg selv; les Guds ord og la sinnet ditt bli fornyet til din skapers bilde. Og så må jeg bare få avslutte med dei gode ordene fra 2Kor.5,17 ”Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi,SE, alt er blitt nytt. Takk og lov. Ha en fornyet måned................

Fra mitt hjerte

Kari Jacobsen