Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev januar-2008

 


Godt nytt år til dere alle. Er vi alle ved godt mot? Vi kan det, for Han som skapte himmelen, jorden, havet og alt som er i det, er vår gode Far i himmelen. Tenk for en omsorg Han har for sine barn. Herren som er vår Hyrde,og vi skal ikke mangle noen ting. Jeg er så takknemlig for at Gud har grepet min høgre hånd, og vil aldri slippe den. Jeg har tro på at jeg en dag skal komme til bryllupsfest i himmelen ilag med alle de som er gått før oss.
Det har vert en veldig storm ute no og når naturkreftene raste, ble jeg så mindt på at Gud ikke er i stormen, jordskjelvet eller ilden, men i den stille susen. 1Kong.19.11.
Elias stillte seg frem for Herrens åsyn, opplevde disse naturkreftene, men Gud var i den stille susen. Da dekket han sitt ansikt med kappen i ærbødighet for Han. Nærveret av Gud er overveldende, sønderknusende, hellig, ærefullt og omvendende. Når Gud er til stede må en bare bøye sitt hjerte og sin vilje. Det er så stort når Gud er i din nærhet. Det er ikke alltid at det er så lett å kjenne han. Men du skal vite at han alltid er der når du kaller på Ham. Det står i salme 145.18 at Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på Ham i sannhet. Og det er viktig for oss alle at vi også er nær til Gud. At vi ikke har Gud i andre rekke eller valg. For Jakob 4.8 sier at vi skal holde oss nær til Gud, så skal Han holde seg nær til oss...
Han har omsorg for oss og vit det at samme hvordan du har det i dag, så har Gud omsorg for oss. Salme 40.18; Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser! Min Gud, dryg ikke!
Kast alle deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere! 1Pet.5.7. Det er ikke nødvendig å bære alt. La Gud ta det. Så kan du prise Han med rene lepper og et hjerte som er renset for alle vonde ting. Påkall Ham og tjen Ham, alle, med det samme sinn, skulder til skulder.


Da er det vel på tide med en Radiofest der vi kan være sammen og glede oss ilag med dere.
Så du er hermed innvitert til festlig lag
lørdag 9 februar kl 18.00.
Ta med deg noen,en god porsjon humør og ver ilag med oss på denne kvelden.

Hjertelig velkommen!!!!!!!!!

Fra mitt Hjerte Kari Jacobsen

www.newlifeaalesund.no