Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev mars-08

 Det er så mye som har så lett for å trykke oss ned i sorg og fortvilelse. Dagen er lys og lett, og ikke noe er å frykte. Man kan nesten ikke tenke en eneste fryksom tanke. Så med ett er livene snudd opp ned, glede er snudd til sorg, latter til gråt, frihet til bundenhet. Hvor lett det er, og hvor kort det er fra det ene til det andre.
Vi må bære hverandres byrder i vanskelige stunder. Den som er sterk, bær den svake. Det er hjelp å finne på nødens dag. Trøst i vonde tider. Det er godt å kjenne at når frykten mest tar tak, så er Jesus der med sin omsorg og gode fred.
Han vet hva som skjer med oss, hvilken tanker han har om oss, og Han er villig til å gi oss fred. En fred som overgår all forstand. Kan vel noen eller noe overgå det? Vi har håp og tro og trøst i denne verden. Takk og lov. Ingen annen enn Gud kan gi oss det vi trenger til. Og alt annet er ikke noe å regne for. Alle de matrielle godene som vi kaver for, har så liten verdi når alt kommer til alt. Det er så skjørt alt sammen. Så vend ditt hjerte, din sorg og fortvilelse, din redsel til Jesus. Han er der for deg og vil møte deg på alle livets områder. Ingen sorg er for stor for ham. Ingen fortvilelse er upåvirket av Han. Han kjenner vår hverdag.
Vil gi deg ord fra Ap.gj. 12.5; I mellomtiden ble Peter holdt i fengsel. Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Peter ble voktet av fire menn på fire vaktskift! Det var skikkelig vakthold på denne farlige mannen. Men det blir gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten, og en engel åpner porter og dører for ham så han kommer ut i frihet. Men det menigheten nesten ikke tror på er bønnesvaret som kommer å banker på døren deres. De sier til Rode, som hadde gått til døren når det banket, ”du er fra sans og samling” v.15. Og da de åpnet og fikk se ham, ble de ute av seg selv av undring.v16.
Er ikke det typisk for oss? Vi ber i fortvilelse til Gud, og når Han svarer, så tror vi det ikke! Vi finner liksom andre løsninger på mirakelet. Men vi kan ikke utrette noen mirakel, det er det bare Gud som kan.
Så søk Gud av hele ditt hjerte og all din forstand, ha alle ting i orden med Gud.
Vi vet ikke når vår dag er kommet, og da er det best å være rede.....

Ha en velsignet måned fra mitt hjerte

Kari