Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev April-09

 


Vel overstått påske. Håper du har hatt en fredelig og god tid i Jesu nærvær. Det er godt å kjenne god balsam for ånd, kropp og sjel. Vi har hatt noen herlige møter her i menigheten, som virkelig har løftet oss opp.
Minner deg litt på noen møter som vi skal ha førstkommende søndag med Sherry og Øyvind Møller, 23/4 HP(Hans Petter Martinsen) fra torpedo og hallik til utfridd og frelst i Jesus, 24-26/4 Team fra Troens Liv i Skien m/pastor Runar Wold, og så kommer Jack Coe 26/4 om kvelden.
Vi gleder oss og ser frem til en god møteserie med tegn, under og mirakler skjer i Jesu Navn! Kom med forventning, hunger og tørst til møtene, og du vil bli møtt av Kongenes Konge, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.
Tenk at vi har ett slikt privilegium, å få møte Kongenes Konge? Det er stort, og jeg er så takknemlig til at jeg fikk komme inn og finne frelse, at jeg var ett bønnebarn, kom i syndenød og fikk ta imot Jesus!!!
Det er jeg evig takknemlig for. Vi har noe å rope ut om! Fortelle videre det vi har opplevd, hvordan vi blei frelst, hvordan Gud har bevart oss på alle livets områder.
Jeg opplevde noe godt her for ei tid siden; hørte i mitt indre ”Jeg skal bære deg på mine skuldrer”. Oj tengte jeg hva var det? Og så såg jeg for meg bildet av Jesus som bærer den bortkomne sauen på skuldrene sine, som vi såg bilde av på søndagskolen. Det blei veldig sterkt for meg, for om Jesus ville bære meg, så har ikke jeg noe å frykte for alle ting som kommer imot. Vi har så lett for å bære og være nedtynget av byrder selv, at vi ikke klarer å leve. Slutt å streve, begynn å leve.
Radioen er et godt medium til å kunne gi av det vi har fått. Det Gud har plantet ned i oss. Det er en kilde til liv for hver den som vil høre. Noen kritiserer når vi roper ut det vi tror på! Og det synest jeg er litt trasig for den som kritiserer. Kom å bli tennt i brann for det du har fått. La den kilden som du har fått få brenne i deg, og du vil kanskje bli flau sjøl over dine handlinger når ilden virkelig tar tak.
Jeg var i London her for ei lita stund siden, og deriblandt på Speekers Corner i Hayd Park. Der var det fritt å tale. Der stor flere personer på kver sin kant og ropte ut forskjellige budskap. Men der var en kristen kvinne som talte de rett imot, og kalte de for løgnere og at løgnere ikke kommer til himmelen. Jeg hørte på henne ei stund, og det slo meg kor viktig det er i denne tiden å gi det ekte evangelium. Jesus sa; Gå ut i verden, forkynn evangeliet...og jeg skal være med dere alle dager intil verdens ende!!!Takk og lov!
Ha en god og velsignet måned...Fra mitt hjerte