Nyhetsbrev -August-08


 

Da er vel alle på plass etter en god sommer kan jeg tenke. Og godt er det?
Det har vert en god og lang sommer med lite møtegåing for min del. Men når en er full av Gudsordet, kjenner nærheten til himmelen og har samfunnet med Far,Jesus og Den Hellige Ånd, trenger vi bare lene oss litt tilbake og høre på småfuglene og bølgeskvulpet som trenger seg så behagelig inn i sinnet.
Det er så godt å være på besøk hos slekt og venner, men det er trist å ta farvel.
Ble så minnet på en episode som Jesus sier til vennene sine i Joh.14.15-18.,da han holder avskjedstaler om sin bortgang. Bare det at Han skal forlate dem er skremmende, og veldig trist. Men Han lover dem at han ikke skal etterlate de farløse, for han kommer til dem. Noen ganger kan vi kjenne oss helt forlatt, ensome og vil nødig reise fra noen. Men det er godt å lese og bli minnet på at Jesus ikke vil etterlate oss farløse, men at han alltid er med oss. Det var en god trøst til sine venner, og også til oss, at vi aldri skal være aleine eller forkastet. Husk det når du føler deg ensom, at Jesus er deg nær i din MUNN og i ditt HJERTE. Han vil aldri forlate deg. Bare kall på han og han vil svare deg. Det er kanskje lenge siden du har kallet på Han, men han er der for deg, klar til at du skal åpne deg for han.
Han vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig!!! Er ikke det bra? En annen talsmann som taler til oss fra Faderen. Han taler ikke for oss til Faderen, det er det Jesus som gjør, men han taler til oss fra Faderen. Og det er så godt å få dette ned over oss. Tenk Han er i oss og over oss, Den Hellige Ånd, som er vår advokat, rådgiver, trøster og hjelper. Han åpenbarer Guds Ord så vi ser LIVET vi har i Gud, hans hjert. Og vi kan bare takke. Jesus kunne bare være på en plass på en gang, men Den Hellige Ånd kan være i oss og over oss alle.
Denne trøsten som Jesus gir sine venner viser at hans bortgang ikke skal avbryte det samfunn de har med ham. Tvert imot skal dette samfunn fordypes, Han skal selv komme til dem v18, og han kommer ikke aleine, men sammen med sin Fader v23 og sannhetens Ånd v26 skal han ta bolig I de troende, HALLELULJA
Håper du ser hvilken skatt som bor i deg, og hvilken mulighet du har til å vandre ilag med Universets Skaper, Sanhhetens Konge og Den Hellige Ånd.
”Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, liksom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de skal være fullkommet til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, liksom du har elsket meg.”Joh.17.22-23.