Untitled Document

 

Untitled Document

New Life Menighet

Radio New Life

Misjon

 

 

Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev desember-2008

  Untitled Document
 
Untitled Document

Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om Gud selv formante ved oss; Vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud! 2.Kor.5,20

 
Untitled Document

Nettradio

 
Untitled Document

VÅRE SENDETIDER

MAND-FRED. 11.00-12.00 og 19.30-21.00. LØRDAG 13.00-18.00. SØNDAG 11.00-15.00 NATTSENDING MANDAG 22.00-07.00. ONSDAG 23.00-07.00. FREDAG 22.00-24.00

Utenom disse tidene er det samarbeidsradioene Radio Sunnmøre og Radio Nordvest som er på lufta.

Programoversikt

 
 
Untitled Document
 
 

 

Sender deg et lite lys i denne adventstiden. Vi tenner lys i alle vinduer og på bord. Det lyser opp i hver en krok og til å med på trer og hus, inne som ute. Når mørket er rundt oss, er det godt med mye lys. Hyrdene på marken som holdt nattevakt, ble omsluttet av Herrens herlighet, som lyste om dem av en Herrens engel. Engelen sa: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede-en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren-i Davids stad.Luk.2.8-11.
Så var der en mann i Jerusalem som hette Simeon, en rettferdig og gudfryktig mann. Han ble drevet av Ånden til tempelet, da Maria og Josef kom med Jesus. Han tok barnet i armene og lovet Gud og sa; Herre nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.v25,27-32.
I Joh. 8.12 sier Jesus selv; Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
Joh.9.5; Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.
Ap.gj.13.47; For dette er Herrens bud til oss: Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender.
I Ef.5.8 står det: Dere var jo en gang i mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn! For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet.
Så la oss da minnest desse ordene og tenke på at Jesus var verdens lys, som kom med frelse. Vi er verdens lys i dag i denne mørke tid. Og lyset skal settes høgt så verden kan se det! Ikke bare nå, men hele året!


Ønsker med dette en god og fredfyllt julehøgtid og ett godt nytt år til dere alle fra mitt hjerte....
Kari Jacobsen

 
Untitled Document

 

© 2012 New Life Ålesund