Untitled Document

 

Untitled Document

New Life Menighet

Radio New Life

Misjon

 

 

Nyhetsbrev - februar-09


  Untitled Document
 
Untitled Document

Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om Gud selv formante ved oss; Vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud! 2.Kor.5,20

 
Untitled Document

Nettradio

 
Untitled Document

VÅRE SENDETIDER

MAND-FRED. 11.00-12.00 og 19.30-21.00. LØRDAG 13.00-18.00. SØNDAG 11.00-15.00 NATTSENDING MANDAG 22.00-07.00. ONSDAG 23.00-07.00. FREDAG 22.00-24.00

Utenom disse tidene er det samarbeidsradioene Radio Sunnmøre og Radio Nordvest som er på lufta.

Programoversikt

 
 
Untitled Document
 
 
Takker dere alle for deltagelse i radioarbeidet, både med penger, radioarbeid og hilsener. Det er godt å få en oppmuntring når en står i slik sterk medie. Vi vet at det er en som prøver å hindre oss i å vere ute på lufta, men det går igjenom!
Vi har en god broder, som kaller oss for venn!
Joh.15. 13; Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. 14; Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere.
15.b; Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere. 16; Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.
Er ikke det fantastisk hva vi hører til?
Fra gammel tradisjon var en venn noe som var dyrebart og alvorlig. Man inngikk en pakt med en venn ved å skjere seg inne i hendene og dele håndtrykk. De gav hverandre kappen, som symboliserte den andre personen, Jeg stiller mitt liv og eigendom til din disposisjon. De gav hverandre beltet; med kniv, bue, pil og sverdet. Det var styrke og beskyttelse i det. Den som angriper deg, angriper meg. Og møtte en noen med dette blodspaktmerket og skadet personen, så kunne en regne med å få en hel hær etter seg. Denne beskyttelsen, ved blodspakten, varte i flere generasjoner.
Har tengt på David og Jonatann, som ble venner og blodsbrødre. Jonatann beskyttet David fra alle forsøk fra faren sin, om å skade David. Og når Jonatann og Saul døde, og David ble konge, hadde David en forpliktelse til å ta vare på alle Jonatanns etterfølgere. Det var bare en som var etter han, hans sønn Mefibosjet. Han blei hentet fra Lo-Debar, som symboliserte ingen barmhjertighet. Han fikk komme inn til kongens bord og alltid sitte der. Og landeigendommer fikk han også. Ikke fordi han fortente det, men fordi David og Jonatann hadde inngått en pakt med hverandre.
Gud har inngått en enda bedre pakt, gjennom Jesus Kristus. Og var pakten før sterk og ugjennkallelig, så er den nye pakten mye bedre. For det offeret som Jesus gjorde for oss da han ga sitt liv, er så mye bedre enn den som var. Før måtte det ofres for folkets synder med blod av bukker og kalver en gang i året. Men når Jesus ble naglet til korset, og blodet rant, var det for hele verden til alle tider. Naglemerkene i hans hender, sårstripene og spydstikket i hans side, viser at han har inngått en pakt med Gud om å betale for alle folks synder. Ofret en gang for alle. Og Han har gitt oss frelsens kappe! Og sitt Ord (sverdet)! Og sannhetens belte! Amen.
Matt.26.28; ”For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.”
Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner!
Tenk at vi har en slik venn!
Minner om Radiofesten som er søndag 22/2 kl-17. Du er hjertelig velkommen kjære venn til godt sammvær med oss.
Fra mitt hjerte....

 
Untitled Document

 

© 2012 New Life Ålesund