Untitled Document

 

Untitled Document

New Life Menighet

Radio New Life

Misjon

 

 

Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev Juni-2008.

  Untitled Document
 
Untitled Document

Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om Gud selv formante ved oss; Vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud! 2.Kor.5,20

 
Untitled Document

Nettradio

 
Untitled Document

VÅRE SENDETIDER

MAND-FRED. 11.00-12.00 og 19.30-21.00. LØRDAG 13.00-18.00. SØNDAG 11.00-15.00 NATTSENDING MANDAG 22.00-07.00. ONSDAG 23.00-07.00. FREDAG 22.00-24.00

Utenom disse tidene er det samarbeidsradioene Radio Sunnmøre og Radio Nordvest som er på lufta.

Programoversikt

 
 
Untitled Document
 
 

 

Kjære radiovenn.

Tusen takk for ditt bidrag til å holde radioen i gang. Ja, en måned til er gått, og det er gode nyheter til oss alle; vi har fått konsesjon til enda noen år til med god forkynnelse og spredning av de gode nyhetene om at Jesus er i går, i dag og til evig tid, den samme. Han lever og virker i dag, som i går og i morgen. Vi har en oppgave, og den må vi ta vare på og gjøre med så godt vi kan. Vi har fått noe pund å formiddle, og med de vil vi gjøre så godt vi kan. Pengene som trengs til dette arbeidet er det ikke vi som har, men alle dere som ikke er på radioen. Det er en velsignelse i begge disse oppgavene, og det er det samme hva vi gjør. Alt gjør vi det som for Herren. Og den plan som han har, er ikke så godt å se alltid. Men en ting vet jeg; at han har en plan med alle sendingene som vi har. Vi er så forskjellig alle som er på radioen. Og det er godt, at det ikke er bare til noen få som skal få. Det er om og gjøre for oss alle at vi har et hungrig hjerte og tørst etter det som Gud har for oss! Og da vil vi bli møtt av Han på en eller annen måte.
Ble minnet om en lignelse som Jesus fortalte til disipplene sine, som det står om i Luk.19.13, om en mann av høy ett som drog til et annet land, og gav tjenerene sine en del pund for å drive handel med dem til han skulle komme igjen. Da han kom ville han høre hva de hadde gjort med pundene. Den første hadde en avkastning på ti pund for det ene pundet han hadde fått. Han får skryt av sitt arbeid; Godt, du gode tjener. Fordi du har vert tro i smått....
Den andre kom frem, og pundet han hadde fått hadde økt til fem pund. Og han ble også satt over større ting...
Den siste hadde pakket inn pundet, redd for han som hadde gitt ham det, og redd for å miste det han hadde fått. Han sier til tjeneren; ”Hvorfor overlot du ikke pengene mine til utlånerne? Da kunne jeg ha fått dem igjen med renter når jeg kom! Ta fra ham pundet og gi det til han som har ti pund.” ”Ja men han har jo ti pund!”.....”Jeg sier dere: Hver den som har, til ham skal det bli gitt...”
Veldig sterk lignelse dette. Som vi hørte på møtet i går; noen skal se og se, men ikke se,høre og høre, men ikke høre.....
Kor viktig det er for oss at vi står på for å gi det glade budskap ut til alle som skrur på radioen. Du kan også reklamere litt for den til noen som ikke vet at vi er der. Og vi er glade for tilbakemelding fra deg....
Ha en varm og god junimåned med med vekkelse i ditt indre!!!
Fra mitt hjerte...

 
Untitled Document

 

© 2012 New Life Ålesund