Untitled Document

 

Untitled Document

New Life Menighet

Radio New Life

Misjon

 

 

Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev juni-09

  Untitled Document
 
Untitled Document

Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om Gud selv formante ved oss; Vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud! 2.Kor.5,20

 
Untitled Document

Nettradio

 
Untitled Document

VÅRE SENDETIDER

MAND-FRED. 11.00-12.00 og 19.30-21.00. LØRDAG 13.00-18.00. SØNDAG 11.00-15.00 NATTSENDING MANDAG 22.00-07.00. ONSDAG 23.00-07.00. FREDAG 22.00-24.00

Utenom disse tidene er det samarbeidsradioene Radio Sunnmøre og Radio Nordvest som er på lufta.

Programoversikt

 
 
Untitled Document
 
 

Takk igjen for din deltagelse for radioarbeidet. Vi er allerede kommet langt ut i juni og snart går vi alle ut i en herlig ferietid. Radioen vil fortsette som før om sommrene og det vil nok være en del repriser som seg hør og bør. Det er mange som skal på seminarer og møter rundt omkring i Norge, og vi gleder oss til tilbakemelding av mange gode opplevelser og vitnesbyrd.
Radiobrevet som jeg sender til deg i dag, er en bønn om at du er med også for juli måned, selv om det ikke kommer noen brev neste måned. Jeg skriver ikke før august neste gang. Alt skal jo betales selv om folkene reiser på ferie?
Vi er jo avhengig av din generøsitet i dette arbeidet, så da takker jeg for det som kommer. I Paulus brev til Romerne sier han at; ”Kom de hellige til hjelp i deres nød” Rom.12.13...Og det må vel være en god oppmuntring til å virkelig sette alle kluter til for å hjelpe...
I Hebreerbrevet 6.10 står det at; Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arvet løftene.
Så oppfordringen til oss er at vi må bare stå på og ikke gi oss selv om vi er aldri så slitne eller leie. Vi har en som vil gi oss kraft i all god gjerning for sitt navn skyld. Han er det som er med hver en dag, og ikke lar oss være aleine eller farløse, og gir oss det som vi trenger til.
Kos deg med gode møter, Gudsord, bønner, nattverd og påkallelse med takk for alle de hellige, som er i teneste for Guds rike. Det trengs virkelig forbønn for alle de som stiller seg i bresjen, for at vi skal få høre god, salvet forkynnelse til oppmuntring, trøst og formaning.
Ha en fortreffelig, varm, lun og kjærlig sommer? La hjertene fylles med glede og fred i Jesu navn.......

 
Untitled Document

 

© 2012 New Life Ålesund