Untitled Document

 

Untitled Document

New Life Menighet

Radio New Life

Misjon

 

 

Radio New Life Ålesund

Nyhetsbrev Mai-09

  Untitled Document
 
Untitled Document

Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om Gud selv formante ved oss; Vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud! 2.Kor.5,20

 
Untitled Document

Nettradio

 
Untitled Document

VÅRE SENDETIDER

MAND-FRED. 11.00-12.00 og 19.30-21.00. LØRDAG 13.00-18.00. SØNDAG 11.00-15.00 NATTSENDING MANDAG 22.00-07.00. ONSDAG 23.00-07.00. FREDAG 22.00-24.00

Utenom disse tidene er det samarbeidsradioene Radio Sunnmøre og Radio Nordvest som er på lufta.

Programoversikt

 
 
Untitled Document
 
 

Tusen takk for din gave til radioarbeidet! Fantastisk godt at du er med, og veldig inspirerende. Da er mai kommet for fullt med fortsatt godt vær. Blomstrer i full flora, og fugler som kvitrer om kapp. Skvattrer og sender melding til hverandre.. Det er jo også vår intensjon, å bringe evangeliet ut til alle folkeslag. Og når vi ikke går ut, kommer verden hit til oss. Vi blir flere og flere flerkulturelle rundt oss, og det er bra.
I Lukas siste kapittel står det at Jesus åpnet deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Og han sa til dem; Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette!
I Apostlenes gjerninger første kapittel står det at han for dem, fremstillte seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidt. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til....Og dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender.
Tenk for et oppdrag vi har å gå med. Gi til alle som kommer i vår vei. Dele det vi har fått smakt på, sett, opplevd, erfart og åpenbart. Det kan vi gi videre. Det du har i ditt hjerte. Bruk det og gi det videre. Ikke meningen at vi skal ha det for oss selv. Ære Gud med ditt vitnesbyrd. ”For lite”sier du? Nei det er det ikke. Kom med det ”lille” du har og Gud vil gjøre det stort om det er Han som blir æret. Vi har ikke noe å rose oss av, men Jesus i oss er det vi kan rose.
Takk og pris for at Han tilga og ga meg frelse. Han svøpte meg i frelsens kappe den dag jeg kom til ham med alt mitt. Det er godt og trygt å være i frelsens kappe.Og det er viktig at alle får høre og se hva Jesus har gjort for oss.
Radioen er jo et sterkt medium, og derfor viktig at det blir holdt i gang med inspirerende program.
Det er gode måltid vi deler ut på radioen, og du som lytter får delta i dette festmåltidet. Evangeliet er gratis, men det er ikke linjeleige, tono, gramo og alt dette kjedelige som bare må betales i ny og ne. Men radioen er kommet for å bli, og det er bare Guds under. Vi deltar alle i denne festreisen, og vil gjøre det beste som vi kan. Og Herren virker med med de tegn som følger....
Så takk til deg igjen for at du er med.
Ha en fortsatt god og herlig mai, og gi av det du har....
Dette er fra mitt hjerte...

 
Untitled Document

 

© 2012 New Life Ålesund